1. juuni 2020 in Muu

Taimetervise aastale pühendatud rändnäitus 25.05.2020

Alates 25. maist 2020 saab Loodusmajas tutvuda rahvusvahelisele taimetervise aastale pühendatud rändnäitusega.

Taimede tervist ohustavad nii kliimasoojenemine kui ka üha hoogustuv kaubavahetus ja reisimine.
Kliima soojenedes tekivad taimekahjustajatele uued soodsad elupaigad ning kaupade ja reisijatega võivad taimekahjustajad liikuda uutesse piirkondadesse.
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on kuulutanud 2020. aasta rahvusvaheliseks taimetervise aastaks, et tõsta avalikkuse teadlikkust taimetervisest ja selle olulisusest.
Näitus tutvustab taimetervise mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, seda, kuidas neid ära tunda ja eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja haigused võivad taimedele põhjustada.
Kuna taimekahjustajate levikul on oluline roll inimtegevusel, siis tasub kindlasti teada seda, mida saab igaüks teha, et olla teadlik ja vastutustundlik ning hoiduda kahjustajate levitamisest.
Terved taimed on kogu elu, ökosüsteemi toimimise ja toiduga kindlustatuse alus. Kaitseme üheskoos keskkonda, metsi ja bioloogilist mitmekesisust karantiinsete taimekahjustajate eest!
Näituse juurde kuulub 8 informatiivset stendi, infovoldikud, erinevatele vanuserühmadele koostatud töölehed, mis aitavad kinnistada näitusel saadud teadmisi. Lisaks veel kohvrimäng, mis on õpetlikuks materjaliks, mida reisijad peavad teadma enne kui taimi, seemneid, puuvilju suveniiriks kaasa toovad.

Lisaks on veel võimalik kasutada KAHOOT mängu, mille leiab aadressil: https://create.kahoot.it/share/taimeterviseaasta-mang/9eb647be-372b-42cf-ba53-945513f4825f

Näituse koostamisele aitasid kaasa Maaeluministeerium, Põllumajandusamet, Põllumajandusuuringute Keskus ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree